Ülkemizde herhangi bir telekom hizmetini satın almak istediğinizde, önünüze onlarca sayfadan oluşan ve her sayfasını imzalamanız beklenen sözleşmeler, taahhütnameler, başvuru formları konulur. Başka bir zamanda bu hizmetin adresini